مادران : مادران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۱ | 
--معرفی برنامه مادران
 
تعریف برنامه سلامت مادران
مراقبت با کفایت در دوران بارداری، زایمان وپس از زایمان ( تا شش هفته پس اززایمان) به نحوی که مادر با هر وضعیتی از سلامتی و بیماری به هر مرکز ارائه دهنده خدمت اعم از دولتی و خصوصی مراجعه مینماید، خدمات اثر بخش و کارامد را دریافت نموده به نحوی که در طی این فرایند بروز علل قابل اجتناب مرگ ومیر مادران وهرگونه عوارض شایع دوران بارداری تا حد امکان کاهش یافته ودر صورت ابتلا به هر عارضه ای، درمان مناسب و موثر را دریافت کرده باشد .

ماموریت سازمانی برنامه سلامت مادران
نظارت براجرای برنامه های ادغام یافته سلامت مادران درراستای تامین وتحقق استراتژیهای ازپیش تعیین شده دربرنامه عملیاتی گروه، وارتقاء کمی وکیفی شاخصهای مرتبط با برنامه که بخشی ازشاخصهای توسعه ملی نیزمیباشد، اهداف ذیل رادنبال مینماید:
1- ارتقاء و توسعه کیفیت سیستم ارائه خدمات مراقبتهای پیش ازبارداری، بارداری ،پس اززایمان
2 - ارتقاءآگاهی زنان  درراستای ترویج زایمان ایمن                   
3- تقویت مستمر سیستم مراقبت های   پیش ازبارداری، بارداری ،پس اززایمان
4- افزایش بهره وری و تقویت همکاری های درون، بین و برون بخشی برای پیشبرد اهداف برنامه سلامت مادران
5-حفظ و ارتقاء کرامت انسانی، حذف نابرابری ها، تأمین رضایتمندی گیرندگان خدمات و کارکنان از طریق اجرای برنامه آنکالی مادران درسطح مراکزبهداشت شهرستانها ومرکزبهداشت استان،مداخلات فصل سرما جهت مناطق صعب العبور،نظام پیگیری الکترونیک مادران وپیگیری مادران بی بضاعت ومشکل دار..
اهدا ف برنامه سلامت مادران :
آرمان نهایی جهانی برای بعدازسال2015:
پایان دادن به مرگهای قابل اجتناب مادران
هدف کمی کشوری:
کاهش شاخص مرگ مادر تا پایان برنامه ششم توسعه(سال 1399) به رقم 15 در صدهزار تولد زنده بر اساس هدف گذاری کمی شورای سیاستگذاری.
هدف کلی :
پیشگیری از مرگ و میر و عوارض ناشی از بارداری و زایمان به دلایل قابل اجتناب تا 6 هفته پس از زایمان .
اهداف اختصاصی:
کاهش میزان مرگ مادران به میزان 15 در صد هزار
کاهش میزان مرگ نوزادان به میزان کمتر از 7 در هزار تولد زنده
افزایش پوشش مراقبت قبل از بارداری به میزان حداقل 50 درصد
افزایش پوشش مراقبت دوران بارداری به میزان حداقل 98 درصد
افزایش پوشش زایمان ایمن به میزان 100 درصد
افزایش پوشش مراقبت های پس از زایمان به میزان حداقل 98 درصد 
افزایش پوشش زایمان کم درد و بی درد  دارویی و غیر دارویی به میزان حداقل 50 درصد
افزایش کمی و کیفی بیمارستان های دوستدار مادر به میزان 100 درصد
 
برنامه های سلامت مادران:
نظام کشوری مراقبت مرگ مادری(مشترک بامعاونت درمان)
مراقبت های ادغام یافته مادری ایمن «خدمات خارج بیمارستانی»(معاونت بهداشت)
بیمارستان های دوستدار مادر «خدمات بیمارستانی»(معاونت درمان)
نظام مراقبت عوارض شدید بارداری(معاونت درمان)
پیگیری مادران پر خطر(معاونت بهداشت و معاونت درمان)
ترویج زایمان ایمن(معاونت بهداشت و معاونت درمان)

 


--آموزش مادران

     --مراقبت پیش از بارداری
    --آمادگی برای زایمان
    --آموزش روان در بارداری
    --بارداری خارج رحمی

دفعات مشاهده: 281 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر