اخبار EDO -- News EDO صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
کارگاه آموزشی شیوه نگارش طرح درس بالینی در روز یکشنبه مورخ 19/9/96 با حضور اساتید بالینی در دفتر توسعه تحقیقات مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی برگزار گردید.

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.