طح درس گروه عفونی -- EDO صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
 طرح درس دوره بالینی کارورزی عفونی
  
 طرح درس تئوری عفونی
 
 طرح درس ترمی بیماریهای عفونی
 
طرح درس دوره بالینی  کارآموزان عفونی
 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.