پمفلت آموزشی واحد تغذیه -- پمفلت آموزشی واحد تغذیه صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
پمفلت آموزشی واحد تغذیه
 
تغذیه در دیابت
  
تغذیه در همودیالیز
 
تغذیه در بیماریهای قلبی و عروقی
 
تغذیه در دیابت بارداری
 
تغذیه در پرفشاری بارداری
 
تداخل غذا و دارو
 
تغذیه در بیماری مزمن کلیه
 
تغذیه در پیوند کلیه

 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.