معرفی بهداشت محیط و حرفه ای : فعالیتهای بهداشت حرفه ای

  شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد :

  1) نظارت برشناسایی و بازدید از کلیه کارگاههای خانگی و غیرخانگی و جایگاههای عرضه سوخت.

  2) جمع آوری اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهای زیربط(اداره کشاورزی-محیط زیست- شهرداری –اداره کار –دادگستری و...)، در سطح شهرستان.

  3) جمع آوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دقیق از تعداد ، وضعیت بهداشت محیط کار و مسائل بهداشت حرفه ای کارگاهها وشاغلین در شاخه صنعت ، معدن، کشاورزی، خدمات و تجزیه و تحلیل عوامل زیان آور موجود در واحدهای تحت پوشش و آنالیز شاخصهای واحد بهداشت حرفه ای به منظور انجام برنامه ریزی صحیح .

  4) بازدید ازواحدهای صنعتی و سایر واحدهای تحت پوشش بالای 20 نفر کارگر و ریسک بالا جهت آشنایی با مراحل و فرآیند کارآنها .

  5) پیگیری شناسایی کلیه مواد اولیه، بینابینی و تولیدی که در مراحل مختلف فرآیند تولید درواحدهای تحت پوشش کاربرد داشته وشاغلین در معرض آنها هستند وپیگیری تهیه MSDS (برگه اطلاعات ایمنی)این مواد، به منظور برنامه ریزی های بهداشتی .

  6) شناخت عوامل زیان آور محی ط کار (ازقبیل عوامل فیزیکی ،شیمیایی، ارگونومیکی و روانی) که به نحوی به سلامت جسمی و روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد از طریق بازرسی هایی که از کارگاهها و کارخانجات به عمل می آید.

  7) اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار با توجه به امکانات موجود (از قبیل اندازه گیری و ارزیابی صدا و روشنایی وارزیابی پوسچر و...) ومقایسه نتایج با استانداردهای کشوری و اقدام درجهت اصلاح شرایط محیط کار به روش فنی ومهندسی.

  8) پیگیری اجرای طرحهای فنی مهندسی ومدیریتی جهت کنترل عوامل زیان آور و سالمسازی محیط کار.

  9) پیگیری و نظارت برروند انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری ازبیماریهای ناشی ازکار.

  10) نظارت و پیگیری حسن اجرای اهداف بهداشت حرفه ای درمراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت.

  11) ارزشیابی عملکرد کاردان ها وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکزبهداشتی و درمانی شهری و روستایی

  12) تهیه فرمهای مورد نیاز برای ثبت و گزارش دهی کارگاهها وکارخانجات دراجرای برنامه های بهداشت محیط کار

  13) پیگیری ونظارت بر تجهیز و راه اندازی مراکزبهداشت کار وخانه های بهداشت کارگری و ایستگاه بهگر درواحدهای صنعتی و سایر واحدهای مشمول ماده 93 قانون کار وآیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار.

  14) پیگیری ونظارت برجذب دانش آموختگان رشته بهداشت حرفه ای درواحدهای صنعتی و سایر واحدهای مشمول ماده 93 قانون کار و آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار.

  15) ارزشیابی عملکرد کاردانها وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل درواحدهای صنعتی و سایر واحدهای مشمول ماده 93 قانون کار .

  16) -نظارت وپیگیری درخصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و موارد مطروحه درجلسات مذکور(اجرای ماده 93 قانون کار).

  17) برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی جهت کارفرمایان ،مدیران ،مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات، پزشکان دوره دیده طب کار ،کاردان وکارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای وشاغلین .

  18) برنامه ریزی مشترک با مجمع امور صنفی شهرستان یا اتحادیه های صنفی درخصوص آموزش اصول و موازین بهداشت حرفه ای به کارفرمایان و کارگران جهت تغییر رفتار آنها و نهایتاً ارتقاء سطح سلامت شاغلین.

  19) صدور تاییدیه بهداشتی باتوجه به استعلام ارگانهاو سا زمان ذیربط درمراحل دریافت مجوز.

  20) نظارت براصلاح شرایط محیط کار کارگاههایی که مشاغل سخت وزیان درآنها درکمیته کارهای سخت وزیان آور استان به تصویب رسیده است .

  21) نظارت و پیگیری درخصوص تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی و نصب آن درایستگاههای کار کارگران.

  22) معرفی کارفرمایان متخلف ازقانون کار به مراجع قضایی.

  23) تهیه وتدوین گزارش کارشناسی بعد ازبازدید از کارگاهها و کارخانجات واعلام نواقص بهداشت محیط کار به مدیران آن واحدها، جهت اصلاح شرایط نامناسب کاربا موعد مقرر.

  24) جمع بندی آمارها ی ماهیانه –شش ماهه وسالیانه ومحاسبه شاخص ها وارسال آنها به معاونت محترم بهداشتی دانشگاه.

  25) شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی مرتبط با برنامه های سلامت شاغلین وسالمسازی محیط کار.

  26) نظارت بر تامین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی محیط کار و جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فاضلابهای واحد های کارگری و همچنین تاسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاهها وکارخانجات براساس آیین نامه های مصوب .

  27) تشکیل کمیته بهداشت کشاورزی با همکاری اداره جهاد کشاورزی

  28) تجهیز آزمایشگاه وانجام ادیومتری واندازه گیری صدا

  29) جمع آوری اطلاعات درمورد مواد شیمیایی وسموم شهرستان

  30) بازدید وبررسی شکایات مطرح شده

  31) نظارت براجرای برنامه ها وطرحهای بهداشت حرفه ای:طرح بقا(بهداشت قالی بافان)-برنامه بهداشت کشاورزان(طرح مشترک جهادکشاورزی و وزارت بهداشت ) برنامه اندازگیری وکنترل صدا-طرح سنجش وساماندهی روشنایی محیط کار – طرح سلیکوزیس – طرح توسعه ارگونومی – برنامه سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها- برنامه کنترل مواجهه شاغلین با سرب در محیط کار - بهداشت پرتوکاران - طرح حذف آزبست - حذف و جایگزینی جیوه -طرح تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی -طرح تشدید بازرسی (پایش ونظارت برمحیط های کاری در ساعات غیر اداری) -وبرنامه بازرسی هدفمند

 

 


دفعات مشاهده: 1974 بار   |   دفعات چاپ: 488 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان گمیشان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | gomishan

Designed & Developed by : Yektaweb