کولپوسکوپی -- معرفی واحد صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

کولپوسکوپی و بیوپسی سرویکس روزهای شنبه توسط فوق تخصص انکولوژی زنان خانم دکتر فرحناز سادات احمدی ، در واحد درمانگاه ، اتاق کولپوسکوپی جنب درمانگاه زنان انجام می شود ، نمونه به واحد پاتولوژی طبقه اول ارسال می گردد.

پیگیری جواب پاتولوژی 3 الی 4 هفته بعد از انجام بیوپسی توسط پرستار مربوطه انجام می شود .

  

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.