داروخانه -- معرفی داروخانه مرکز صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

معرفی واحد داروخانه :  

داروخانه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی بصورت شبانه روزی و در دو واحد جداگانه ( بستری ، سرپایی ) در طبقه همکف با سه مسئول فنی مشغول ارائه خدمات داروئی به مراجعه کنندگان عزیز می باشد .

این واحد در راستای اجرای طرح تحول سلامت و حسب استطاعت مالی مرکز کلیه داروهای مورد نیاز بیماران موجود در فارماکوپه داروئی بیمارستان را تهیه و طی پروسه اداری و قانونی به بخش ها تحویل و از آن طریق در اختیار بیماران قرار می گیرد

مسئول واحد داروئی :خانم دکتر پاسندی

کارشناسان داروئی : آقای دکتر زرین نیا ، خانم دکتر مرگدری

شماره تماس داخلی : 2480
  
 شماره تماس فکس : 32261561

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.