ارتقا سلامت -- ارتقا سلامت صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

  تعریف واحد ارتقا سلامت :

  

کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در 4 حیطه بیماران ، کارکنان ، محیط بیمارستان و نیز جامعه به ارائه خدمات " ارتقا سلامت " در روزهای شنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه می پردازد .

"ارتقا سلامت" به مفهوم توانمند سازی مردم در شناخت عوامل تاثیر گذار برسلامت فردی - اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتار ها بهداشتی و در نتیجه "رعایت شیوه زندگی سالم " تعریف شده است .

بطور خلاصه "ارتقا سلامت" عبارت از روند توانمند سازی افراد برای افزایش کنترل و بهبود سلامتی شان می باشد .بنابراین کلیه خماتی که برای آموزش سلامت ، آموزش بیاران ، آموزش همراهان بیماران چه به شکل چهره به چهره و چه از طریق کلاس های آموزشی ، پمفلت ، بروشور ، کتاب و ... صورت می گیرد در همان راستای ارتقا سلامت یا توانمند سازی مراجعین شامل بیماران و اعضای خانواده آنها است .

بنابراین "اقدامات کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت" شامل موارد زیر است :

  • ارائه آموزش چهره به چهره و پر کردن برگه های مرتبط با آموزش سلامت توسط پرستار کلینیک در حین پذیرش و در طول بستری و حین ترخیص .
  • پیشگیری از بیماری های مزمن ( دیابت ، فشار خون ، اختلالات چربی ، اضافه وزن ، چاقی ، پوکی استخوان ) .
  • غربالگری و پیشگیری از سرطان ها.
  • برقراری کلاس های آموزشی .
  • چکاب و معاینات دوره ای .
  • تغییر در شیوه زندگی ، مدیریت استرس ، اختلالات اضطرابی ، افسردگی .
  • مشاوره ترک سیگار ، الکل ، مواد مخدر.

       

مسئول واحد ارتقا سلامت : خانم دکتر هاشمیان

بیمارستان شهید صیاد شیرازی ، کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت : روزهای شنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه

شماره تماس : 32247944-32261564

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.