واحد نوار عصب و عضله -- واحد نوار عصب و عضله صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

AWT IMAGE

معرفی واحد:

  

این واحد در طبقه همکف در مجاورت درمانگاه زنان واقع شده است.

 

خدمات این واحد شامل :

 

نوار عصب وعضله : که بصورت سرپایی و بستری انجام می شود که در هر روز توسط یک پزشک و یا در موارد اورژانسی توسط خود پزشک نورولوژیست بیمار انجام می شود .

نوار عصب بررسی سرعت هدایت عصبی مب یاشد ، که با تحریک عصب انجام می شود . نوار عضله شامل ثبت فعالیت الکتریکی عضله می باشد که با الکترود سوزنی انجام می گیرد .

نوار مغز : که بصورت سرپایی و هم بستری توسط پرستار بخش انجام می شود .

رئیس واحد : آقای دکتر ساجدی

مسئول واحد : خانم رایج

شماره تماس داخلی : 2618

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.