معرفی واحد مددکاری -- معرفی واحد مددکاری صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

AWT IMAGE

واحد مددکار اجتماعی

   

مددکار اجتماعی حرفه ای انسان دوستانه است که در فرهنگ های ملل مختلف سابقه ای دیرین به فراخنای تاریخ بشریت دارد . این واحد در اکثر ارگانهای حمایتی و رفاهی قرار گرفته است تا گوشه ای از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، و رفاهی مراجعین را حل نماید و مراکز درمانی هم یکی از این مراکزی است که وجود مددکار جهت تسریع روند امور بیماران ضروری می باشد . بر همین اساس بیمارانی که نیازمند پیگیری از سوی واحد مددکاری هستند به شرح ذیل می باشد.

1- افراد مجهول الهویه 

2- کارتن خواب دارای هویت

3- بیماران ارجاعی از مراکز نگهداری بهزیستی ( ذهنی ، اعصاب و روان ، جسمی و حرکتی )پ

4- بیماران ارجاعی از کمیته امداد

5- نوزادان و سالمندان رها شده در بیمارستان

6- بیماران ارجاعی از زندان و کمپ ترک اعتیاد

7- معرفی بیماران نیازمند تجهیزات پزشکی به ارگانهای حمایتی

8- انجام امور بیمه ای بیماران فاقد بیمه درمانی

9- راهنمایی بیمران نیازمند و فاقد اطلاع و آگاهی از سایر خدمات درمانی در سایر مراکز درمانی استانها و داخل استان

10- همکاری با دادسرا جهت اسکان افراد مجهول الهویه به منظور دریافت حکم

11- حمایت مالی جهت بیماران خاص ( کانسر ، دیالیز ، MS و ... )

12- کیس های ارجاعی از اورژانش 123

13- موارد کودک آزاری و همسر آزاری

این واحد در طبقه همکف جنب واحد پذیرش در حال خدمت رسانی به مراجعین گرامی می باشد .

خانم  محمدزمانی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

خانم  صفری 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.