مدیریت امور مالی -- مدیریت امور مالی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

AWT IMAGE

مدیریت امورمالی

  

امور مالی متشکل از واحدهای حسابداری مالی، حسابداری ترخیص، صندوق، کارپردازی ، اموال و درآمد می باشد. کلیه بخش های این واحد مجهز و متصل یه شبکه کامپیوتری بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتری راهبری می شود.
 


مدیر امور مالی: آقای محمد علی حسینی شماره تماس داخلی : 2371

مسئول حقوق و دستمزد:خانم زهدی فر

مسئول حسابداری تعهدی : خانم ذاکری و خانم عسگری

مسئول رسیدگی داروئی : خانم خیرخواه

  امور قراردادها و مسئول رسیدگی و اعتبارات : خانم باطنی

مسئول درآمد : آقای احسانی

مسئول صندوق: خانم باستانی

مسئول کارپردازی:خانم مکی

کارپرداز: آقایان خیر آیادی و فدوی

امین اموال: آقای سپهری

حسابدار درآمد: آقای احسانی

مسئول انبار دارویی :آقای ملک

مسئول انبار مصرفی : آقای شرافت

واحد امور مالی در قسمت اداری طبقه همکف بیمارستان واقع شده است .

شماره تماس داخلی : 2148 -2149
 
شماره تماس مستقیم : 32202916
 
شماره تماس مستقیم :32261916

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.