معرفی واحد نقلیه -- معرفی واحد نقلیه صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

AWT IMAGE

واحد نقلیه :

  

مسئول واحد :محمود رحیم نژاد

واحد نقلیه مرکز دارای 3 دستگاه آمبولانس و یک دستگاه مزدا و  4نفر راننده آمبولانس و یک نفر راننده مزدا کارپردازی و 3 راننده استیجاری می باشد .

رانندگان آمبولانس بصورت شیفت درگردش در مرکز حضور دارند که صبح ها دو نفر و شب ها یک نفر می باشد و در صورت اعزام نفر اول به ماموریت خارج استان  نیروی  دیگر در مرکز حضور می یابد .

رانندگان استیجاری به صورت شیفت در گردش دو نفر صبح ها و یک نفر شب کار می باشد .

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.