معرفی واحد خدمات -- معرفی واحد خدمات صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش


 

واحد خدمات :

  

مسئول واحد : زین العابدین تازیکه

دفتر واحد در طبقه همکف واقع شده است

واحد خدمات دارای 154 نفر خدمات که 81 نفر آن ها خانم و 73 نفر آقا می باشند که در بخش های مختلف به لحاظ نیاز بخش انجام وظیفه می نمایند که شرح وظایف آنها به صورت کلی و در چند بند در تمامی بخش ها و اتاق کارها موجود می باشد که برنامه تقسیم بندی نظافت هر بخش در اتاق کار می باشد و در پایان هر شیفت توسط نیروهای خدمات به یکدیگر تحویل داده می شود .

شرح وظایف واحد خدمات :

1 -  فرآیند تهیه و تنظیم برنامه کاری واحد های تحت نظر

2- فرآیند جمع آوری زباله های عفونی و غیر عفونی و انتقال آن به محل امحاح زباله

3- فرآیند تخلیه و بارگیری کلیه کالاها و ملزومات ( مصرفی و دارویی ) و انتقال آن به انبار های مورد نظر

4- فرآیند انتقال بیماران اورژانس به بخش های مختلف

5- فرآیند انتقال اجساد به محل نگهداری متوفیان

6- فرآیند انتقال بیماران جهت انجام امور سونوگرافی ، سی تی اسکن ، آندوسکوپی و کلیه اقدامات پاراکلینیکی

7- فرآیند بردن آزمایشات بیماران به آزمایشگاه

8- بررسی و تهیه وسایل تنظیف و شوینده های مرتبط با بخش ها

9- نظارت بر عملکرد شر کت های طرف قرارداد

10- نظارت بر عملکرد رانندگان ایاب و ذهاب پرسنل

11- تدوین برنامه ماهانه رانندگان ایاب و ذهاب و تعیین مسیر ها و ایستگاه های مختلف جهت رفاه پرسنل

12- شرکت در گارگاه های آموزشی و جلسات مرتبط

13- برگزاری کلاس های آموزشی جهت نیروهای خدمات با همکاری واحد بهداشت محیط و کنترل عفونت

14- اجرای دستورالعمل های صادره به جهت تحقق اهداف حاکمیت بالینی

15- اجرای برنامه های مدیریت و سازماندهی و استانداردهای اعتبار بخشی به جهت ارتقاء کیفیت فرآیندهای منطبق بر اصول و روش های مدون

16- استفاده مناسب از ظرفیت های نیروی انسانی و همپوشانی بخش ها

17- انجام امور مربوط به رفاهی پرسنل

18- انجام امور قراردادهای مرتبط

19- نظارت بر امور تلفنخانه و شرکت نگهدار خطوط مرکز
 
شماره تماس داخلی : 2465
 
شماره تماس مستقیم : 32203174

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.