داخلی 2 -- داخلی 2 صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

بخش داخلی 2

  

بخش ریه و گوارش در طبقه پنجم بیمارستان واقع شده است جمعا شامل 32 تخت می باشد .

بخش گوارش شامل 2 اتاق 4 تخته و 4 اتاق 2 تخته می باشد .

بخش ریه شامل 2 اتاق 4 تخته ، 2 اتاق 2 تخته و 4 اتاق تک تخته ( ایزوله ) می باشد .

تمام اتاق ها مجهز به سرویس بهداشتی و حمام می باشد .(شامل ایزوله روان - پرخطر اجنماعی و تنفس )

اقدامات تشخیصی بخش گوارش:

  

آندوسکوپی 

کلنوسکوپی

باریم انما

اقدامات تشخیصی بخش ریه :

  

PFT  (اسپیرومتری)

بیوپسی پلور

برونکوسکوپی

   

رییس بخش گوارش:آقای دکتر مسعود خوش نیا

  

مسئول بخش گوارش:خانم فاطمه جباری

  

جانشین : مریم حسین خانی

   

شماره تماس داخلی: 2080 -2081

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.