فرآیند های معاونت آموزشی -- فرآیند های معاونت آموزشی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

      

فرآیند مستند رهبری آموزش بالینی در همکاری بالینی گروه های مختلف پزشکی

  

فرآیند نحوه ویزیت بیماران در تریاژو اورژانس

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.