AWT IMAGE


 
واحد بهبود کیفیت -- معرفی اعضا بهبود کیفیت صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

معرفی اعضا بهبود کیفیت

       

مسئول واحد : محدثه دنکوب

 

کارشناس بهبود کیفیت  : نرگس صاحبی

 

کارشناس بهبود کیفیت : معصومه عرب بالاجلینی

 

 

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید