واحد بهبود کیفیت -- معرفی اعضا بهبود کیفیت صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

معرفی اعضا بهبود کیفیت

       

مسئول واحد : محدثه دنکوب

 

کارشناس بهبود کیفیت  : نرگس صاحبی

 

کارشناس بهبود کیفیت : معصومه عرب بالاجلینی

 

 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.