معاون پژوهشی : معاون پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشکده پرستاری و مامایی

گزارش فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی

دکتر بی بی هاجر زحمتکش

 


بسمه تعالی
 

خلاصه سوابق تحصیلی و فعالیت های اجرائی   دکتر بی بی هاجر زحمت کش
 
 
نام : بی بی هاجر                         نام خانوادگی : زحمت کش                    وضعیت تأهل :  متأهل و دارای ۲ فرزند
 
وضعیت فعلی
 
رئیس دفتر ریاست دانشگاه، مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده، عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی
 
مدارج تحصیلی دانشگاهی:
 
دکترای تخصصی ( PhD ) سلامت باروری  از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
دکترای حرفه ای: پزشکی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
تسلط به زبان انگلیسی : خوب                                        
 تسلط به کار با رایانه : خوب
 
مسئولیت ها و فعالیت های اجرائی در طی سال های خدمت در دانشگاه:                      
 
 • سرپرست مرکز بهداشتی درمانی روستایی امیرآباد ۵/۳/۷۷ لغایت آبان ۷۷
 • کارشناس مسئول بهداشت مدارس مرکز بهداشت شهرستان گرگان از آبان ۷۷ لغایت اردیبهشت ۷۸
 • کارشناس مسئول بهداشت مدارس استان از اردیبهشت ۷۸ لغایت تیر ۷۸
 • رئیس گروه ارتباطات آموزش و بهداشت مدارس استان از تیر ۷۸ لغایت خرداد ۸۲
 • مدیر دفتر ریاست دانشگاه از خرداد ۸۲ لغایت خرداد ۸۳
 • مشاور رئیس دانشگاه از خردادماه ۸۲ لغایت دی ماه ۹۰
 • مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه از سال ۸۲ لغایت دی ماه ۹۰
 • کارشناس دبیرخانه هیئت امناء دانشگاه از سال ۸۲  لغایت دی ماه ۹۰
 • دبیر هیئت رئیسه دانشگاه از خرداد ۸۳ لغایت دی ماه ۹۰
 • عضو اتاق فکر دانشگاه
 • عضو هسته پژوهش معاونت بهداشتی و دبیر هسته از سال ۷۸ لغایت ۸۲
 • کارشناس و مجری برنامه های پزشکی صدا و سیمای مرکز گلستان از سال ۷۸ دی ماه ۹۰
 • دبیر هفته سلامت دانشگاه در سالهای ۸۳ لغایت ۸۶
 • دبیر شورای بررسی و پذیرش پیشنهادات کارکنان دانشگاه از سال ۸۳ لغایت دی ماه ۹۰
 • عضو کمیته اجرایی پروژه پایگاه تحقیقات جمعیتی استان
 • عضو کمیته اجرایی تهیه و تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه
 
 
کارگاههای آموزشی و دوره های طی شده:
 
 
 • کارگاه آموزشی نگارش مقالات مطالعات ارزش تشخیصی
 • کارگاه آموزشی نگارش مقالات مقطعی
 • کارگاه آموزشی نگارش مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 • کارگاه آموزشی رفرنس نویسی به روش مندلی
 • کارگاه آموزشی "چگونه یک ژورنال مناسب برای مقاله پیدا کنیم"
 • کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته
 • کارگاه آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 • کارگاه آموزشی پلیژریسم ( سرقت ادبی در مقالات علمی)
 • کارگاه آموزشی مشاوره تنظیم خانواده (دو روزه)
 • برنامه آموزش مداوم ۴ روزه طب کار
 • کارگاه کشوری روش تحقیق ویژه کارشناسان مسئول بهداشت مدارس به مدت ۵۰ساعت (شش روزه)
 • کارگاه آموزشی یک روزه برنامه گسترش ایمنسازی
 • کارگاه آموزشی دو روزه کنترل عفونت های حاد تنفسی
 • کارگاه کشوری برنامه ریزی بهداشت مدارس به مدت ۴۰ ساعت (۴ روزه)
 • کارگاه آموزشی یک روزه مشاوره شیردهی
 • کارگاه آموزشی یک روزه ادغام طرح پیشگیری
 • کارگاه کشوری ده گام پژوهش (۴ روزه)
 • کارگاه آموزشی مقدماتی مدیریت خدمات بهداشتی (سه روزه) ۳۰ ساعت
 • کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی دو روزه (۲۰ ساعت)
 • کارگاه آموزش مهارتهای ارتباطی زوجین سه روزه (۲۴ ساعت)
 • دوره آموزشی فن گزارش نویسی دو روزه
 • دوره آموزشی ویندوز ۹۸ مقدماتی ۳۲ ساعت
 • کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت برنامه های بهداشتی با همکاری UNFPA
 • کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر سه روزه
 • شرکت در سمینار دو روزه بارداری و زایمان ایمن
 • کارگاه آموزشی مشورتی تعیین اولویت های منطقه ای سلامت زنان وزارت بهداشت (دو روزه)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی دو روزه
 • کارگاه کشوری ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طریق آهن یاری (یک روزه)
 • کارگاه آموزش برنامه ریزی استراتژیک (یک روزه)
 • کارگاه آموزشی تحول در نیروی انسانی (یک روزه)
 • کارگاه آموزشی شورا و نظام پیشنهادات (یک روزه)
 • کارگاه آموزشی یک روزه فوریت های زنان و مامایی
 • کارگاه آموزشی یک روزه بیماریهای واگیر و غیرواگیر
 • دوره آموزشی مدیریت ارتباطات ویژه وزارت بهداشت
 • دوره آموزشی بهبود بهره وری و نتایج آن (یک روزه)
 • دوره آموزشی مدیریت دانایی (یک روزه)
 • دوره آموزشی توجیهی مدیریت پایه (۳۲ ساعت)
 • شرکت در سمینار سلول های بنیادی و درمان بیماریها (دو روزه)
 • کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی به مدت ۴ روز
 • کارگاه آموزشی جنسیت و حقوق باروری
 • کارگاه آموزشی سه روزه ارتقاء کیفیت به روش FOCUS-PDCA
 • سمینار آمادگی و پاسخ پزشکی در حوادث هسته ای (یک روزه)
 • سمینار آمادگی و بازآموزی اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی (یک روزه)
 • دوره بازآموزی دیابت (یک روزه)
 • دوره بازآموزی سل (یک روزه)
 • کارگاه آموزشی روش های ارتقاء بهداشت روان
 • کارگاه آموزشی مشورتی تعیین اولویتهای سلامت زنان و مسائل جنسیتی
 • دورۀ فنون سنجش و ارزیابی عملکرد به مدت دو روز
 • دورۀ سازماندهی (چگونگی استقرار ساختارهای سازمانی) به مدت دو روز
 • کارگاه آموزشی زایمان بی درد (سه روزه)
 • دورۀ آموزشی کامل مهارت های ICDL
 • دورۀ آموزشی بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها
 • کارگاه آموزشی مراقبت از نوزادان
 • دوره های آموزشی مدون و غیر مدون پزشکان و..
 
فعالیتهای آموزشی:
تدریس دروس دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی  و کارشناسی مامایی دانشکده های بهداشت و پرستاری و مامایی
 
 
 
لیست مقالات و فعالیتهای پژوهشی  
  ردیف عنوان مقاله نوع فعالیت ناشر سال نشر
 
 
 
 1.  
Family history and risk of breast cancer: A systematic review and meta-analysis of Iranian studies نویسنده اول ارائه شده به صورت پوستر در دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان تهران - ۲۰۱۹
 
 1.  
Using oral contraceptive pills and breast cancer: A systematic review and meta-analysis in Iran نویسنده اول ارائه شده به صورت سخنرانی در سومین سمینار سلامت جنسی باروری و مشاوره در مامایی- گرگان ۲۴ و۲۵ بهمن ۱۳۹۷
 
 1.  
نشانگرهای افسردگی بعد از زایمان در یک جمعیت ایرانی در سال ۲۰۰۶
 
نویسنده  مجله مطالعات پرستاری و مامایی کاشان ایندکس در PubMed سال ۲۰۱۱
 
 1.  
Comparison Midwives&#۳۹; Attitude with Physicians about Midwifery Duties Scope in Family Doctor Plan
 
نویسنده دوم ۲۰۱۳- پذیرفته شده در کنگره دانشجویان گروه پزشکی زنجان سال ۱۳۹۳
 
 1.  
مقایسه نگرش ماماها و پزشکان در زمینه تناسب دانش آموخته شده با شرح وظایف مامایی در برنامه پزشک خانواده 
 
نویسنده سوم مقاله فصلنامه علمی پژوهشی مراقبت های بالینی - ۱۳۹۳
 
 1.  
روند بروز سرطان پستان در ایران از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۹ و پیش بینی آن تا سال ۲۰۲۰ با استفاده از روش Trend Analysis
 
نویسنده اول مقاله Asian Pacific Journal of Cancer Prevention- ۲۰۱۶
 
 1.  
شاخص توده بدنی و ریسک ابتلا به سرطان پستان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ایران
 
نویسنده اول مقاله International Journal of Cancer Management- ۲۰۱۷
 
 1.  
نقش منوپوز و منارک زودرس در سرطان پستان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز از مطالعات ایرانی
 
نویسنده اول مقاله Nursing & Midwifery Studies - ۲۰۱۷
 
 1.  
طرح تحقیقاتی(( Diabetic Cardiomyopathy in rat )) کاردیومیوپاتی دیابتی در rat.
 
از مجریان طرح دانشگا ه آزاد اسلامی مشهد ۱۳۷۷
 
 
 
 1.  
طرح مداخله آموزش بهداشت بلوغ به دختران ۱۴-۱۰ ساله مرکز بهداشتی درمانی روستایی اوزینه گرگان از نویسندگان ارائه شده در دومین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری ۱۸-۱۵ آبان ماه ۱۳۸۰ به صورت پوستر و چاپ در مجموعه مقالات
 
 
 1.  
گزارش سالانه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در استان گلستان در سالهای ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ همکار  
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۲۸۵و۱۳۸۶
 
 
 
 1.  
پروژه تحقیقاتی پایگاه تحقیقات جمعیتی همکار  
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۸۱
 
 
 
 1.  
بررسی وضعیت آلودگی به پدیکولوز در دانش آموزان روستایی مدارس استان
 
مجری مرکز بهداشت استان گلستان ۱۳۷۹
 
 1.  
 
 
 
طرح تحقیقاتی بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان مجری طرح        ۱۳۸۶
 
 • تهیه و تدوین گزارش های دانشگاه جهت ارائه به اعضاء هیئت امناء دانشگاه
 • تهیه و تدوین برنامه های آموزشی برای روابط عمومی و رابطین واحدها
 • همکاری در اجرای برنامه های هفته پژوهش به مناسبتهای مختلف فرهنگی ، مذهبی ، ملی
 • تدریس دروس بهداشتی برای دانشجویان پزشکی
 • تهیه و تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه
 • کارمند نمونه استان از دانشگاه علوم پزشکی در سال ۸۵ در هفته دولت و سایر موارد متعدد تشویقی

 

 


دفعات مشاهده: 532 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Reproductive Health research center

Designed & Developed by : Yektaweb