دفتر حقوقی : حقوق پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۲۳ | نویسنده: عليرضا گران | 

هوالشافی
اخیراٌ به دنبال میز گرد شبکه خبر در خصوص یکی از مواد قانونی مجازات اسلامی یعنی ماده 616 قانون پیشگفت مواردی چند مطرح شده است که پیرو آن تنی چند از همکاران پزشک با اعلام توجه به موارد اعلامی سوالاتی را طرح نمودند که بعضا نشانگر تردید انان در معالجه بیماران خصوصا بیماران خاص میباشد .
توضیح اینکه این ماده یعنی 616 قانونی است که قبلا از قانون جدیدالتصویب نیز ( قانون مجازات اسلامی سال 1392) در قانون کشورمان مطرح بوده است و طرح ان و وضع ان مربوط به همه حرفه ها و مشاغل مربوط به جامعه می باشد و مختص حرف پزشکی و پیراپزشکی نمی باشد در این ماده اماده است { در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در ان مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات( دولتی) واقع شود مُسبِب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در  صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه ( این موارد ) خطای محض باشد . . .
توضیح مهم در این خصوص این است که اولا قانونگذار مجازات های جایگزینی را برای حبس در نظر گرفته است که در قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و اخیرا از سوی جناب اقای لاریجانی ریاست محترم قوه قضایه نیز یاد اوری شده است تا یا توجه به شرایط مُسبِب (از جمله سابقه ، جایگاه متهم ، قصد و نیت متهم) قضات محترم مجازات های جایگزین حبس را برای این گونه از همکاران در نظر گیرند که این مجازات های جایگزین شامل جزای نقدی و دوره مراقبت بیان شده است . . .
در ادامه باید گفت که برای بیان و روشن شدن هر چه بهتر موضوع شایسته است تا بدانیم جرائم پزشکی چیست ؟ و نحوه مجازات پزشکان متخلف چگونه است.


1-چنانچه اگر خانم و یا اقای پزشکی مانند هر شهروند معمولی مرتکب جرم شود طبعاٌ مورد مجازات واقع خواهند شد و اگر بخواهیم ببینیم در چه مواردی قابل تعغیب هستند دو حالت قابل تصور می باشد
1-1 یا تخلفی که مرتکب شده اند جنبه انتظامی دارند به این معنا که دستورات وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی و یا نظامات قانون خاص پزشکی را رعایت نکردند که مجازات انها از نوع مجازات انتظامیست که مجازات پزشکان متخلف در شدید ترین وضعیت، محرومیت از شغل پزشکیست و یا این مجازات منتهی به توبیخ برای پزشک متخلف است بنابراین نحوه انتخاب مجازات ها بستگی به نوع جرم ارتکابی دارد
2-1  و اما حالت دوم تخلفات حرفه ایست یعنی زمانی که پزشک متناسب با حرفه پزشکی خود مرتکب جرم می شود به عبارت دیگر تخلفاتی که مربوط به حرفه انان است را مرتکب میگردند ، مثلا بازگویی اسرار بیمار که ممکن است با توجه به شرایط به حبس تا یک سال برای مجرم بینجامد از سوی دیگر میتوان به سایر جرائم پزشکان اشاره ای داشت که به نحوه درمان بیمار اشاره می شود مثلا چنانچه بیماری که باید در بیمارستان و زیر نظر پرستار و با استفاده از تجهیزات تخصصی مورد عمل جراحی قرار گیرد در مطب پزشک ، معالجه و عمل صورت پذیرد که این امر یک تخلف است که تشخیص این گونه از تخلفات بر عهده سازمان نظام پزشکی و در برخی از موارد از وظایف اداره پزشکی قانونی کشور است.
به طور کلی در خصوص تخلفات پزشکان محترم قوانینی همچون قانون نظام پزشکی یا قانون مربوط به دارو و درمان وجود دارد که تا حدودی وظایف پزشکان و نوع مجازات  انان را مشخص نموده است.
در خصوص کلمه قتل غیر عمد که عمدتاٌ مورد سوال می باشد و در قوانین به ان اشاره شده است بدین معنا می باشد که بیمار به وسیله پزشک خود فوت شود این فوت قتل تلقی شده و اگر منتهی به فوت بیمار هم نشود و از باب تمثیل منتهی به نقص عضو گردد ، پزشک به پرداخت دیه محکوم میگردد . در این خصوص همکاران محترم در خصوص فرمی که توسط پزشکان تهیه و از بیماران اعلام رضایت می گردد سوال فرموده اند که باید گفت این امضای فرم و اعلام رضایت بیمار که قبل از عمل صورت میگیرد در صورتی قابل تامل است که هیچ گونه قصور یا تقصیری از جانب پزشک صورت نپذیرد این قصور پزشکی یا خطای جزایی را اصطلاحا MAL PRACTICE  می نامیم و بدین معناست که پزشک تشخیص نادرست یا سهل انگاری یا تجویز داروی اشتباه را انجام داه است اما در مورد تقصیر یا FAULT  که در بالا از ان صحبت شد عبارت است از نقض عمدی مقررات مربوط به یک شغل و حرفه از سوی شاغلین ان حرفه که شامل *بی احتیاطی ،* بی مبالاتی ،* عدم مهارت شغلی و* عدم رعایت نظام دولتی میگردد( که تعاریف ان در پایان بحث امده است).
اما تخلف انتظامی چیست ؟ و چه جایگاهی در قانو ن دارد ؟انجام عمل یا عدم انجام عملی که مرتبط با حِرف پزشکی یا پیراپزشکی است که برا اساس مقررات مصوب مراجع ذی صلاح قانونی ، برای ان مجازات تعیین شده است تخلفات انتظامی حرف پزشکی در ائین نامه که مصوب 01/10/1384 و توسط شورای عالی نظام پزشکی است وضع شده است که بر اساس ان شاغلین حرف پزشکی از انجام یا عدم انجام اعمالی منع شده و در صورت انجام ان به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شوند که مهمترین ان :
 . . . تحمیل مخارج غیر ضروری برای بیمار
 تشریح غیر قانونی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری و ایجاد رعب و هراس در بیمار
 انجام هر گونه تبلیغات گمراه کننده در جذب بیمار
 عدم کمک به مصدومین و مجروحین در مواقع اورزانس
 جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی ، درمانی ، دولتی ، به بخش خصوصی و یا بالعکس
 عدم رعایت تعرفه های مصوب مراجع قانونی در خصوص خدمات پزشکی و پیراپزشکی
 افشای اسرار بیمار بصورت غیر قانونی و . . . . .  می باشد
اما موردی که مغفول واقع شده است و توجه پزشکان محترم را به ان جلب می نماید قانون خاص مرتبط با شغل انان است که در قانون مجازات اسلامی و در فصل ششم و مواد 495 الی 497 بصورت واضح و روشن امده که توجه خاص همکاران محترم را به این 3 ماده معطوف می دارد. در این مواد امده است : که هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ، ضامن دیه است ، مگر انکه عمل او مطابق با مقررات پزشکی یا موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ، اما نکته قابل توجه اینکه در این ماده (ماده 495 ) برائت از ولی مریض هم در صورت نابالغ بودن ، مجنون بودن و یا بیهوش بودن بیمار مورد توجه واقع شده است . و نکته قابل توجه دیگر تبصره یک همین ماده است که اشعار میدارد : { در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان (مسئولیت شرعی و قانونی)وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.
بنابراین ملاحظه میگردد  که ترس یا هیجانی که در اثر کم اطلاعی بعضی از رسانه ها اخیرا تبلیغ شده صحیح نمی باشد و کمترین سنخیتی با روح قانون ندارد درپایان نسبت به تعریف بعضی از اصطلاحات به جهت تکمیل عرایض پرداخته می شود.
*بی احتیاطی: انجام عملی است که یک شخص محتاط مرتکب ان نمی شود و بی احتیاط کسی است که بدون توجه به نتایج عملی که عرفاٌ قابل پیش بینی است اقدام به عملی می نماید که منتهی به قتل یا صدمات بدنی یا تضرر اشخاص  میگردد مثلا اگر پرستاری بدون علم و اگاهی از محتوا و اثار دارویی انرا تزریق نماید بی احتیاطی نموده است.
* بی مبالاتی: انجام ندادن کاری است که یک فرد ، متعارف ان عمل را باید انجام دهد مثلا اگر پزشکی که امپول پنی سیلین را بدون تست و بدون سابقه بیمار تزریق نماید مرتکب بی مبالاتی شده است.
* عدم مهارت : به معنای عدم تبحر و تخصص لازم در کاری است.
*عدم رعایت نظامات دولتی : مجموعه مقرراتی ( غیر از قانون به معنای خاص ) که از سوی مراجع ذی صلاح و رسمی به منظور کنترل و تنظیم امور گوناگون وضع شده است می باشد .و عدم رعایت ان توسط پزشک و یا جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان امور طبی منتهی به بی احتیاطی و بی مبالاتی و در نتیجه قتل ویا صدمه بدنی به بیمار می گردد که عمل نامبردگان جرم و در حکم شبه عمد خواهد بود.


علیرضا گران کارشناس و مشاور حقوقی دانشگاه

دفعات مشاهده: 2484 بار   |   دفعات چاپ: 690 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 9 بار   |   0 نظرCAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به حوزه ریاست می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | chancellor

Designed & Developed by : Yektaweb