داخلی - جراحی -- داخلی - جراحی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

بخش نفرولوژی

 

  

فضای فیزیکی بخش داخلی – جراحی

 

بخش داخلی-جراحی در طبقه ی سوم بیمارستان صیاد شیرازی واقع شده است. این بخش در یک سالن به متراژ تقریبی 104 متر مربع قرار دارد.

بخش داخلی-جراحی دارای 3 اتاق 4 تخته،4اتاق 2تخته و 3 اتاق ایزوله مجموعاً 13 اتاق و 29 تخت فعال میباشد.

به ازای هر تخت فعال یک عدد اکسیژن سانترال و یک عدد ساکشن دیواری موجود میباشد.

اتاق های ایزوله شامل ایزوله ی عفونی و ایزوله ی اعصاب و روان میباشد که در هر اتاق یک تخت همراه بیمار نیز وجود دارد.

البته لازم به ذکر است که در اتاق ایزوله ی عفونی، سرویس بهداشتی (فرنگی و حمام) تعبیه شده است.

این بخش دارای 2 استیشن پرستاری اصلی و غیر اصلی فعال و همزمان جهت ارائه ی بهتر خدمات به بیماران میباشد. با توجه به این که بیمارستان صیاد شیرازی فاقد بخش مستقل جراحی میباشد طبق هماهنگی های به عمل آمده بیماران نیازمند به اقدامات جراحی در این بخش پذیرش میشوند.

 

بقیه قسمت های بخش شامل

 

1.اتاق کار کثیف: در این قسمت وسایل و لوازمی که نیاز به شستشو دارند و عفونی محسوب میشوند،شستشو داده میشوند.

2.اتاق تریتمنت یا استوک دارو: این اتاق قفسه بندی شده و دارو های مصرفی بیماران نگه داری میشود.

3.انبار وسایل: اتاق،قفسه بندی میباشد. ملحفه،لباس،شوینده ها و مواد ضد عفونی کننده به طور جداگانه در این قسمت نگه داری میشوند.

4.اتاق استراحت پرسنل پرستاری:این اتاق محل تعویض لباس پرسنل پرستاری و استراحت در شیفت شب میباشد.

5.اتاق استراحت خدمات: محل تعویض لباس و استراحت خدمات میباشد.

 

امور پرستاری بخش داخلی جراحی

 

در این بخش در حال حاضر حدود 24 نفر پرستار(با سرپرستار) دارای مدرک کارشناسی فعالیت میکنند.

در شیفت صبح 9 نفر،شیفت عصر 4 نفر و شیفت شب هم 4 پرستار حضور دارند.

طبق برنامه تقسیم کار که هرروز صبح توسط سرپرستار یا جانشین نوشته می شود انجام وظیفه میکنند. اساس تقسیم کار در این بخش تعداد بیماران میباشد که هر پرستار تعداد مشخصی بیمار دارد. پرستاران میتوانند در صورت نیاز با اطلاع سرپرستار پاس ساعتی بگیرند.پرستاران با کودک شیرخوار میتوانند از پاس شیر(1 ساعت در هر شیفت کاری) استفاده کنند.

جهت جا به جایی در برنامه باید درخواست کتبی خود را داخل دفتر جابه جایی ها نوشته هر دو طرف امضا کرده و به اطلاع سر پرستار برسانند. سرپرستار در صورت عدم ایجاد مشکل در بخش با درخواست آن ها موافقت میکند.البته هر کدام از پرسنل در طول ماه میتواند از 3بار جابه جایی استفاده کند.

در صورت بیماری و نیاز به استعلاجی هر یک از پرسنل سرپرستار موظف به تامین نیرو میباشد.

 

مهارت های مورد نیاز پرستاران بخش داخلی-جراحی

 

1.آشنایی با سیستم HIS و توانایی کار با کامپیوتر

2.آشنایی و توانایی اجرای احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته و کار با دستگاه های مختلف

3. آشنایی و مراقبت های پرستاری بیماران بخش شامل بیماران داخلی و جراحی

4.توانایی محاسبه ی دوز های دارویی و آشنایی با داروهای پر خطر و آنتی دوت ها

5.مهارت برقراری ارتباط موثر با بیماران

 

خدمات بخش داخلی_ جراحی

 

در این بخش 8 نفر خدمه کار می کنند که در شیفت صبح 4 نفر در شیفت عصر 2 نفر و در شیفت شب 2 نفر انجام وظیفه می کنند که علاوه بر وظایف عمومی در هر شیفت نظافت کلی و برنامه ریزی شده توسط سرپرستار بخش را انجام داده و به مسئول شیفت تحویل می دهند.

 

رئیس بخش نفرولوژی :دکتر رضا افغانی و دکتر محمد موجرلو

   

مسئول بخش نفرولوژی:آقای امین پوراصغر و جاگزین ایشان آقای جواد اکرمی

   

شماره تماس داخلی:    2190-2171

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.