جراحی زنان -- بخش:جراحی زنان صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

 

 

AWT IMAGEمعرفی بخش جراحی زنان

  

بخش جراحی زنان و زایمان در طیقه چهارم مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی واقع شده است و شامل 24 پرسنل پرستار و ماما می باشد .این بخش 32 تخت و 25 کات نوزاد دارد . تعداد پرستار در هر شیفت صبح 9 نفر و شیفت عصر و شب 4 نفر است . تعداد خدمات این بخش 6 نفر است که در شیفت ها مشغول به خدمت هستند . این بخش شامل 4 اتاق 4 تخته و 6 اتاق 2 تخته و 3 اتاق ایزوله می باشد . هر اتاق این بخش شامل تخت ، کات نوزاد ، یخچال و میز بیمار ، اکسیژن ساکشن می باشد . زنگ اخبار بالای سر بیماران جهت فراخواندن پرستار قرار دارد.

  

رییس بخش جراحی زنان:خانم دکتر مبشری

مسئول بخش جراحی زنان:خانم شاه حسینی

شماره تماس داخلی:2151-2152

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.