اورژانس -- بخش اورژانس وفوریت صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

AWT IMAGE

اورژانس :

   

شامل دو قسمت تحت نظر و فوریت می باشد

فوریت 11 تخت به اضافه 2 تخت جهت استروک و حمله قلبی و یک تخت CPR می باشد .

اورژانس تحت نظر شامل 3 تخت ICU و 2 اتاق یک تخته و 2 اتاق دو تخته و 2 اتاق هفت تخته می باشد و 1 اتاق پنج تخته می باشد .

اورژانس تحت نظر شامل 3 تخت ICU  و 2 اتاق یک تخته و 2 اتاق دو تخته و 2 اتاق هفت تخته می باشد و 1 اتاق پنج تخته می باشد.

اتاقهای غیر بستری شامل اتاق مسئول بخش و اتاق رزیدنت و اتاق البسه تمیز و کار کثیف می باشد 2 سرویس بهداشتی سنتی و یک سرویس بهداشتی فرنگی می باشد.

در هر شیفت 12 پرستار شامل یک نفر تریاژ و یک نفر استروک و یک نفر CP  و 2 نفر فوریت و 6 نفر بخش اورژانس تحت نظر و مسئول شیفت و شیفت صبح مسئول بخش به این تعداد اضافه می شود .

   

مسئول بخش اورژانس : خانم جباری

مسئول پزشکان عمومی اورژانس : دکتر هفت سوار

مسئول Bed Manager  دکتر پیوندی می باشند .

تعداد کل پرستاران بخش : 56 نفر

تعداد پرسنل بهیار :1 نفر

تعداد پرسنل کمک بهیار : 1 نفر

تعدادپرسنل بیهوشی : 3 نفر

خدمات 18 نفر ( 15 نفر آقا 3 نفر خانم )

منشی بخش 6 نفر

شماره تماس داخلی:2386 
 
شماره تماس مستقیم :32202915

   

      

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.