دفتر حقوقی : دفتر حقوقی

 مأموریت و وظایف:

  1- اظهارنظر مشورتی و ارائه راه حلهای قانونی منطبق برقوانین و مقررات به واحدهای تابعه در موارد حقوقی قضایی اداری و استخدامی ثبتی و ...
2- اقدام لازم به منظور هماهنگی در ایجاد رویه های واحد مشورتی حقوقی آیئن نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی .
3- جمع آوری و نگهداری کلیه قوانین و تصویب نامه ها و آئین نامه های مورد نیاز و ایجاد آرشیو مناسب با استفاده از فنآوری روز و تدوین مجموعه های قوانین و مقررات مورد عمل و نیاز دانشگاه و توزیع آن بین واحدها.
4- اقامه دعوی در مراجعه حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص. ( حقوقی و حقیقی) و سازمانها از طرف دانشگاه و تهیه لوایح دفاعی و اقدامات حقوقی در دفاع و تعقیب دعاوی و کلیه مراحل رسیدگی و پاسخگوئی و دفاع در دعاوی علیه دانشگاه رأساً و با استفاده از نمایندگان قضائی.
5- استیفاء حقوق دولت از متعهدین خدمت به دانشگاه و انجام کلیه امور مربوط به وصول مطالبات دانشگاه از طریق امور مالی.
6- اخذ تعهدنامه رسمی یا ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی از افراد با معرفی واحدهای ذیربط و ارسال اسناد مأخوذه به واحدهای متقاضی و فک وثیقه فسخ ضمانت نامه های بانکی و سایر تعهدات با اعلام واحدهای مربوط و اتخاذ روش واحد در کلیه واحدها.
7- بررسی و اظهارنظر در کلیه عقود و قراردادهائی که از نظر حقوقی برای دانشگاه ایجاد تعهد می نمایند.
8- انجام کلیه امور ثبتی املاک و تعقیب و رفع نقض از پرونده های ثبت املاک در ادارات ثبت تا صدور سند مالکیت و ...
9- تعقیب و رفع نقض از پرونده های اجرائی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات اجرا ثبت.
10- مطالعه و بررسی مداوم قوانین و آئین نامه هایی که به نحوی از انحاء با وظایف دانشگاه ارتباط دارد.
11- ارزشیابی عملکرد دفتر و بررسی و اتخاذ روش های مناسب و استاندارد سازی وظایف دفتر که قابلیت آن را دارد.
12- تشکیل و جلسات حقوقی با رابطین حقوقی. دانشگاه به منظور ارتقاء سطح دانش و به روز نمودن اطلاعات و تجارب حقوقی و شرکت در همایش ها و سمینارها و جلسات حقوقی وزارتخانه.
13- انجام سایر امور مربوط مطابق دستور مقامات ذیربط.

  شرح وظایف سرپرست دفتر حقوقی:

  1- نظارت و اقدام در تنظیم متن لوایح دفاعیه وظیفه نمایندگی دانشگاه در جریان دادرسی های مطروحه در مراجع صالحه.
2- نظارت در ایجاد رویه واحد حقوقی و ارائه نظرات مشورتی به واحدهای مختلف و مقامات در زمینه مسائل حقوقی.
3- نظارت و بررسی متن بخشنامه های موردنیاز دانشگاه.
4- نظارت در صدور اعلام جرم علیه متخلفین از مقررات.
5- نظارت در تنظیم قراردادهای منعقده از طرف دانشگاه با افراد و مؤسسات.
6- نظارت کلی در انجام امور ثبتی و اجرائی.
7- ایجاد هماهنگی و ارتباط سازنده با رابطین حقوقی دانشگاه.
8- انجام سایر امور مربوط مطابق دستور مقامات ذیربط.

  شرح وظایف کارشناسان دفتر امور حقوقی:

  1- اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتی منطبق بر قوانین و مقررات و ارائه طریق به واحدهای مختلف و مقامات دانشگاه در زمینه مسائل حقوقی.
2- نظارت و اقدام در تنظیم بخشنامه های موردنیاز دانشگاه.
3- اقدام در تنظیم متن لوایح دفاعیه وظیفه نمایندگی دانشگاه در جریان دادرسی های مطروحه در مراجع صالحی.
4- تنظیم عقود و قرارادهای منعقده از طرف دانشگاه با افراد و مؤسسات.
5- انجام امور ثبتی و اجرائی املاک و تعهدات.
6- صدور اعلام جرم علیه متخلفین از مقررات.
7- همکاری در تشکیل همایش ها سمینارها و شرکت در جلسات حقوقی.
8- انجام سایر امور مربوط مطابق دستور مقامات ذیربط.

 اسامی کارکنان واحد حقوقی دانشگاه:

   مدیر برنامه ریزی،هماهنگی و امورحقوقی دانشگاه

  دکترمرتضی غلامی

  کارشناس حقوق قضایی

علیرضا گران  

  کارشناس حقوق قضایی

فاطمه گلفام

  کارشناس مسئول امور حقوقی

  مهدی سقیانی


دفعات مشاهده: 20266 بار   |   دفعات چاپ: 1069 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 166 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به حوزه ریاست می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | chancellor

Designed & Developed by : Yektaweb