مجلات و فصلنامه ها

 | تاریخ ارسال: 1392/10/30 | نشریه علمی پژوهشی 
فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان
Journal of Medical Education Development

صاحب امتیاز:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان


AWT IMAGE
نشریه علمی پژوهشی 
 نشریه سبز
 

صاحب امتیاز: 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز


AWT IMAGE
فصلنامه علمی پژوهشی
آموزش پرستاری
(Journal of Nursing Education (JNE
صاحب امتیاز: 
انجمن علمی پرستاری ایران
AWT IMAGE
ماهنامه‌ی علمی پژوهشی
مجله‌ ایرانی آموزش در علوم پزشکی
Iranian Journal of Medical Education
صاحب امتیاز: 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
ارگان انجمن آموزش پزشکی ایران
AWT IMAGE

مجله علمی-پژوهشی 

( پژوهش در آموزش علوم پزشکی )

صاحب امتیاز: 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

AWT IMAGE

مجله علمی -پژوهشی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد


صاحب امتیاز : 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 

AWT IMAGE
نشریه علمی و پژوهشی
گام های توسعه در آموزش پزشکی
Strides in Development of Medical Education

صاحب امتیاز: 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

AWT IMAGE
دوفصلنامه آموزش پزشکی
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل 

(Biannual Journal of Medical Education Education Development Center (edc

Babol University of Medical Sciences

Owned and Published: Babol University of Medical Sciences 

صاحب امتیاز: 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
AWT IMAGE

فصلنامه‌ علمی- پژوهشی

 ( راهبردهای آموزش )


صاحب امتیاز :

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بقیه الله (ع) تهران

AWT IMAGE

فصلنامه علمی - پژوهشی 

( افق دانش )  


صاحب امتیاز :

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد 

AWT IMAGE


مجله علمی - پژوهشی 

( افق توسعه آموزش پزشکی)

مجله افق توسعه آموزش پزشکی


صاحب امتیاز: 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد


AWT IMAGEدفعات مشاهده: 1347 بار   |   دفعات چاپ: 363 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 10 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)