ارتباط با صنعت : ارتباط با صنعت

توسعه پایدار کشور نیازمند ارتباطات مستحکم بین دانشگاه بعنوان مرکز تولید علم و فناوری و ارگانـهای دولتـی و خصـوصی عـلی الخصـوص صنـایع به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری است

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مرکز اصلی تولید علم و دانش در هر کشور هستند و شرط توسعه پایدار در هر کشور استفاده از توان علمی متخصصین, پژوهشگران و دانشمندان آن کشور است. از اقدامات مهم و اساسی در این زمینه, فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بین مراکز دانشگاهی با صنایع و دستگاههای اجرایی, سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی است .

دفتر همکاریهای دانشگاه و صنعت با انگیزه کمک به توسعه صنعتی کشور با بهره گیری از نتایج علمی-کاربردی تحقیقات، ترقی مرزهای دانش و رشد اقتصادی با حداقل هزینه در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه راه اندازی شد و آغاز به کار نمود. این دفتر با تشکیل کمیته راهبردی همکاریهای دانشگاه و صنعت توانسته است به تبیین راهبردها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به محور سیاستهای دانشگاه دراین خصوص بپردازد.

 

شرح وظایف واحد سازمانی

1. ارتباط مستمر با دفتر ارتباط با صنعت در وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و مبادله اطلاعات بطور مستمر
2. تماس با واحدهای صنعتی و دستگاههای اجرایی جهت آشنا کردن آنها با توانایی های دانشگاه
3. فراهم نمودن زمینه همکاری صنایع و دستگاههای اجرایی با دانشگاه ، به هنگام برگزاری همایش ها ، سمینارها، کنگره ها ، کنفرانس ها و یا کارگاههای آموزشی در دانشگاه
4. دریافت پروژه های پیشنهادی صنایع و دستگاههای اجرایی و ارائه آن به گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع در دانشگاه
5. فراهم نمودن امکان و تسهیل ارتباط مجری و یا مجریان طرح تحقیقاتی و یا آموزشی با صنایع و دستگاههای اجرایی
6. برنامه ریزی کارگاههای آموزشی جهت شاغلین صنایع و دستگاههای اجرایی با توجه به توانمندیهای آموزشی دانشگاه و نیازهای ایشان
7. . برنامه ریزی کارگاههای آموزشی با کمک کارشناسان صنایع و دستگاههای اجرایی جهت آموزش کاربردی دانشجویان یا اعضای هیئت علمی
8. نظارت بر انجام برنامه های آموزشی و طرحهای تحقیقاتی مشترک با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی
9. نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم جهت انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک با دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی

 

 

مقررات و مستندات

آئین نامه اجرایی

نحوه انعقاد قرارداد
فرم داوری پروژه های بند د ماده 45
دستورالعمل اجرایی بند د ماده 45
قرارداد اجرای پروژه های پژوهشی کاربردی موضوع بند د ماده 45
فرم خلاصه پیشنهاد پروژه
فرم پیشنهاد پروژه
هزینه ها و پرداخت ها

 

اخبار و رویدادها

طرحهای تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و بخش صنعت
اطلاعات برقراری ارتباط

آقای حسن فرید – کارشناس واحد ارتباط با صنعت – تلفن تماس 4421660-0171

گرگان – دانشگاه علوم پزشکی گلستان – معاونت تحقیقات و فناوری
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4959 بار   |   دفعات چاپ: 634 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 69 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Research Deputy